Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Procedure

Eenmaal uw nascholingsplan voor het volgende schooljaar opgesteld, kunt u aan de slag om de thema’s in te vullen en de juiste nascholingsinitiatieven te zoeken die aansluiten bij uw noden en behoeften.

Aanbod consulteren

Het nascholingsaanbod kan u steeds bekijken op de website www.nascholing.be

Inschrijven

Om het ruime aanbod te kunnen realiseren is het voor onze organisatie nodig dat deelnemers tijdig inschrijven. Voor sommige initiatieven moeten wij een deadline bepalen, die u bij de omschrijving van elk project leest.
Inschrijvingen gebeuren via onze website op de volgende manier:

 • Surf naar www.nascholing.be, kies Aanbod of Zoeken in de menu-balk bovenaan en ga naar de nascholing waarvoor u wilt inschrijven.
 • Klik op de knop Schrijf nu in.
 • Vul uw gebruikersnaam en inlogcode voor nascholingen in, mocht u dit nog niet gedan hebben. Deze gebruikersnaam en inlogcode werd meegedeeld aan de verantwoordelijke van de school, scholengemeenschap, instelling of organisatie. Deze is gelijk aan uw Cibao-nummer (BaO), consultatiecode (SO) ... Mocht u dit niet meer weten, dan kunt u gebruik maken van de link Aanmeldproblemen die rechts op de website te vinden is.
 • U kunt inschrijven per deelnemer of u kunt verschillende deelnemers in eenzelfde module inschrijven. Maak steeds een keuze van lesplaats.
 • Voor het samenstellen van de deelnemerslijst voert u de namen en e-mailadressen van uw deelnemers verbonden aan uw organisatie in., indien deze nog niet in de lijst voorkomen.
 • Controleer of u het correcte, persoonlijke e-mailadres van elke deelnemer heeft ingevoerd. Zo kunnen wij elke deelnemer persoonlijk verwittigen indien er zich een wijziging voordoet in de nascholingskalender.
 • Controleer zorgvuldig uw gegevens (school, contactpersoon, facturatieadres) en pas deze indien nodig aan.
 • Wijzigen en verwijderen van inschrijvingen zijn mogelijk voor zover de periode hiervoor nog niet verstreken is. U vindt deze periode terug in de modulebeschrijving.
 • Inschrijivngsoverzicht: hier ziet u per deelnemer en per organisatie de ingeschreven modules en de kostprijs.
 • Invoeren/wijzigen betalingsengagement: bijdrage in uren, in euro, met opleidingscheques of beide. U hoeft nog niet te betalen. U ontvangt van ons een onkostennota.
 • Inschrijvingen worden geboekt op basis van de inschrijvingsdatum.

Persoonlijke code

Voor elke deelnemer die ingevoerd wordt in de deelnemerslijst wordt een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt. Deze worden via mail eenmalig meegedeeld aan de deelnemer. Later kunnen ze die via de website opvragen.

Zij kunnen hiermee hun persoonlijke nascholingskalender op het web raadplegen; de evaluatie invullen en het attest downloaden.

Let op: met deze account kan men niet inschrijven, dit kan enkel met de gebruikersnaam en schoolcode.

Betaling

Nadat wij een bevestiging van inschrijving aan de betrokken deelnemers hebben gestuurd, ontvangt de school van ons een kostennota. Slechts dan dient het verschuldigde bedrag betaald te worden. De betaling kan gebeuren met opleidingscheques, door overschrijving op onze rekening of door een combinatie van beide.

Enkel voor ICT-nascholingen heeft u aangegeven of u wenst te betalen met uren en/of met geld. De Dienst Nascholing stuurt u in het begin van het schooljaar een overzicht van uw inschrijvingen samen met een debetnota en/of overhevelingsformulieren. Op geregelde tijdstippen zal een saldo gemaakt worden en, indien van toepassing, zal u een bijkomende debetnota met saldo bezorgd worden.

Kalender

Zowel de ingeschreven deelnemers als de school, instelling of organisatie kunnen steeds hun persoonlijke nascholingskalender of de schoolkalender van de nascholing raadplegen. U klikt daarvoor op Kalenders in het menu en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in (voor uw persoonlijke nascholingskalender) of de gebruikersnaam en inlogcode van de instelling (voor de kalender van alle deelnemers uit die instelling of organisatie).

Evaluatie

Terugkoppeling van de ervaringen en wensen zijn belangrijk. De ingeschreven deelnemers moeten de evaluatie invullen na de laatste sessie van een module waarvoor ze inschreven.

Attest van deelname

Deelnemers kunnen per nascholingsmodule die ze gevolgd hebben én nadat ze de evaluatie van deze module invulden, een attest van deelname downloaden. Dit gebeurt via Attesten in het menu.

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.