Aanmelden
Laden…

Even geduld...

DPB-OND Mechelen-Brussel: Inschrijvings- en betalingsmodaliteiten

De Ondersteunings- en Nascholingsdienst van de DPB Mechelen-Brussel voorziet in een aantal activiteiten ten dienste van het Katholiek Onderwijs in het algemeen en de katholieke scholen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel in het bijzonder. Een groot aantal van deze activiteiten zijn begeleidingsactiviteiten, georganiseerd door pedagogisch begeleiders en dus gratis of tegen een absolute minimumprijs die wordt bepaald door logistieke kosten als huur lokalen, catering en kopieerkosten. Daarnaast worden ook nascholingsactiviteiten aangeboden, gebaseerd op de suggesties vanuit de stuurgroepen, gegeven door externe nascholers en dus betalend.

Inschrijven

U kunt inschrijven op een willekeurig aantal modules van DPB-OND. Inschrijven gebeurt uitsluitend via de nascholingswebsite, gebruik makend van de gebruikersnaam en schoolcode voor nascholingen, waarover iedere school uit het vrije net beschikt.

Praktisch

U gaat naar de nascholingswebsite www.nascholing.be. U kiest onderaan voor de knop DPB-OND Mechelen-Brussel en vervolgens links voor het Aanbod van DPB-OND. Binnen het gewenste onderwijsniveau (Basis- Buitengewoon – Secundair) kiest u voor de gewenste module en doorloopt u de verschillende stappen voor inschrijving. De ingeschreven deelnemers krijgen per mail een bevestiging van inschrijving met een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kunnen ze later de evaluatie invullen en hun attest ophalen.

Betalen

Betaling van de gevolgde activiteiten gebeurt na ontvangst van de onkostennota op het vermelde rekeningnummer en met gebruikmaking van de vrije mededeling. Betaling met opleidingscheques is niet mogelijk. Wanneer u na de bij inschrijving vermelde datum nog wil uitschrijven, is bij betalende nascholingsactiviteiten het volledige bedrag verschuldigd.

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.