Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Vormingsfonds directeurs

In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009 betreffende vorming voor directeurs van onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding vindt u het vormingsreglement voor directeurs verbonden aan het VSKO met bijlage 1 (het aanvraagformulier voor opleidingen 2011-2012) en hieronder de lijst van opleidingen die in aanmerkingen komen voor 2011-2012.

Opgelet: Dit aanvraagformulier is enkel voor het schooljaar 2011-2012 en wordt aanvaard bij DNI met uiterste inzenddatum postdatum 30 juni 2012. Aanvragen die later binnenkomen kunnen we niet meer uitbetalen.

Hieronder vindt u de lijsten van de opleidingen die in aanmerking komen voor een trekkingsrecht van het vormingsfonds directies voor het werkjaar 2011-2012.

Deelnemers aan de ProfS-cursus ontvangen een gepersonaliseerd aanvraagformulier. Zij kunnen de resterende gegevens (datum, adresgegevens, stamboeknummer, instellingsnummer en handtekening) ter plaatse invullen en het document onmiddellijk terugbezorgen aan de contactpersonen.

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.