Aanmelden
Laden…

Even geduld...
Vraaggestuurde nascholing

Wilt u voor uw school een project uitwerken waarvoor u niet meteen een gepast aanbod vindt? Wenst u een groep leerkrachten een duwtje in de rug te geven op het algemeen pedagogisch-didactische vlak of ICT-kennis?

Heeft u andere specifieke nascholingswensen?

Laat het ons weten.

U kunt uw vraag in algemene of specifieke termen formuleren. Op basis hiervan en in de mate van het mogelijke zullen wij in onderling overleg een specifieke nascholingsmodule samenstellen die aan uw behoeften voldoet. Een van onze medewerkers zal contact opnemen met uw school en samen met de (vak)verantwoordelijke nagaan op welke manier het best een initiatief kan ontwikkeld worden dat aansluit bij uw specifieke vraag. Deze nascholing zal, indien de nodige infrastructuur aanwezig is, plaatsvinden bij u op de school, op vooraf af te spreken tijdstippen.

Voor niet ICT-initiatieven wordt de kostprijs wordt per vraag vastgelegd afgesproken. De kostprijs wordt per sessie berekend, vermeerderd met de verplaatsingsonkosten van de nascholer en de administratiekosten voor het beheren van het dossier

Voor ICT-initiatieven worden er volgens het standaardtarief 25 nascholingspunten aangerekend voor een halvedagsessie aan 8 tot 16 deelnemers. Indien de sessie complexer is of meer voorbereidingstijd vergt, kan dit tarief in overleg met de aanvrager worden aangepast.

Vraaggestuurde interventie ICT

Specialisten van de nascholingen ICT kunnen uw ICT-coördinator helpen de ICT-infrastructuur/het netwerk van uw school te ontwerpen, configureren of herstellen.

Ook hier wordt de kostprijs per vraag vastgelegd, maar volgens het standaardtarief worden er 15 nascholingspunten aangerekend voor een halvedaginterventie van 1 persoon en 25 nascholingspunten voor een halvedaginterventie van 2 personen. Indien de interventie complexer is of meer voorbereidingstijd vergt, kan dit tarief in overleg met de aanvrager worden aangepast.

Meer informatie? Contacteer:
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.