Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/11-1.G (BuO) ProfS jaar 1 Gent (BuO)

Doelstellingen:

profs logo.jpgWe willen een schoolleider vormen die met meer inzicht in zijn werk én in zichzelf, competenties heeft ontwikkeld om in een steeds veranderende schoolcontext leiding te geven, het beleidsvoerend vermogen van de school te vergroten en die zichzelf blijvend lerend opstelt in een voortdurende wisselwerking tussen actie en reflectie.

De opleiding wil je ondersteunen door je een rugzak met basisinzichten mee te geven, maar vooral door je te leren werken met kaart en kompas om op je eigen tempo je weg te zoeken in dit omvangrijke gebied! 

In het eerste jaar ondersteunen we je in het verkennen van dit nieuwe werkterrein zonder het noorden  te verliezen bij de  veelheid die op je afkomt. Je ervaart aan den lijve wat het betekent om ‘leider’ te worden voor een groep volwassenen: kapstokken, kaders en reflectie helpen om de mechanismen op persoonlijk en op groepsvlak te begrijpen en om efficiënter te handelen. 

 

Doelgroep:

We richten ons op de beginnende schoolleider in een katholieke basisschool voor het buitengewoon basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Dienst Identiteit en kwaliteit i.s.m. Eventorganisatie - Dienst Ondersteuning
Inhoud:

Dit jaar omvat volgende modules:

Het aantal sessies bedraagt 25.

U kan doorklikken op één van deze modules voor meer informatie zoals inhoud, plaats en data. Deze worden op deze website afzonderlijk beschreven. Je kan niet afzonderlijk inschrijven voor één van deze modules.

Alle informatie is ook te vinden in de diocesane brochure via volgende link.

Strategie en methode:

Interactief

In al deze opleidingssessies gaan we interactief te werk en vragen we van jou een actieve deelname.

Je wordt gestimuleerd het aanbod persoonlijk te verwerken. Via tussentijdse opdrachten kan je de aangeboden materie op een eigen wijze en in de eigen praktijksituatie integreren. De informatie wordt zoveel mogelijk afgestemd op je specifieke werksituatie.

De methodieken die gehanteerd worden, zijn bruikbaar naar je team toe.

Reflectiegroepen

In de opleiding staat reflecteren centraal. Reflectie op eigen handelen leidt tot fundamenteel en levenslang leren en biedt de meeste garanties dat de verworven kennis en vaardigheden vertaald worden in je eigen praktijk.

In de reflectiegroepen wordt er gewerkt rond een ‘werkervaring’, binnengebracht door één van de deelnemers. Door te reflecteren op de eigen ervaringen en op die van de groepsleden wordt de eigen professionaliteit vergroot. In groepen van minimum 6 en maximum 8 personen kom je gedurende het schooljaar een aantal keer samen met je reflectiebegeleider.

Deze reflectiegroepen worden begeleid door een diocesane pedagogische begeleider.

Elektronische uitwisselomgeving

Iedere cursist krijgt een paswoord op de elektronische uitwisselomgeving. Je vindt er de voornaamste syllabi alsook verdiepende teksten. Verder vind je een geactualiseerde bibliografie van tijdschriftartikels over de thema’s beleidsvoerend vermogen, leiderschap, communicatie.

Praktisch, inspirerend, bruikbaar materiaal kan je via deze omgeving ter beschikking stellen van je collega’s. Discussieforums en bevragingen kunnen op deze leeromgeving worden georganiseerd.

Een netwerk van beginnende schoolleiders

In deze opleiding kom je collega’s tegen die in dezelfde positie zitten en worstelen met dezelfde beginervaringen. Het samen leren en werken met lotgenoten is een belangrijk onderdeel van een krachtige leeromgeving. Men wordt gerustgesteld door de gelijkenissen en gestimuleerd in het leerproces door om te gaan met verschil in aanpak en beginsituatie.

Er ontwikkelt zich doorheen de drie jaar een betekenisvolle peer-group. Daarom kiezen we er voor om met de groep als geheel doorheen het hele aanbod te gaan en niet te snel over te gaan tot keuzemodules.

Door de groepscontinuïteit leer je elkaar beter kennen en bouw je een stevig netwerk op dat stimulerend en ondersteunend is - ook in het verdere verloop van je loopbaan.

Bijkomende info:

Beginnende directeurs (gewoon of buitengewoon basisonderwijs) worden automatisch voor ProfS ingeschreven. Je krijgt in de loop van de zomervakantie een uitnodiging voor de ontvangst van de nieuwe directies (zie module 1.8.G).

Je ontvangt bij het begin van het schooljaar een bevestigingsmail van jouw inschrijving. Indien je nog niet geregistreerd was op www.nascholing.be is dat bij de inschrijving gebeurd en ontvang je je gebruikersnaam en wachtwoord per mail. Voor wie wel reeds geregistreerd was, blijft de inlogcombinatie geldig. In beide gevallen kun je steeds via www.nascholing.be je gebruikersnaam en wachtwoord opvragen (een gebruikersnaam kun je opvragen maar kan niet aangepast worden, een wachtwoord kan opgevraagd en aangepast worden). Tijdens één van de eerste sessies zal je de kans krijgen deze nascholingstoepassing en haar mogelijkheden (persoonlijke kalender, attest van deelname, evaluatieformulieren en dergelijke) te verkennen.

Deelnemers die reeds het eerste of tweede jaar volgen, kunnen zichzelf online inschrijven voor het erop volgende jaar. Zij ontvangen begin juli hiertoe een oproep. Zij krijgen eveneens een bevestigingsmail toegestuurd eens hun inschrijving in orde is.

Bij vragen in verband met de inschrijving kan je contact opnemen met de Dienst Eventorganisatie op het telefoonnummer 02 507 07 80 of via mail nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen. Gelieve het instellingsnummer van je school te vermelden.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Indien je het schooljaar (september) start als schoolleider kan je meteen in het eerste jaar instappen. De groepen zijn per regio samengesteld.


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 14 juni 2017 inschrijven en tot en met zaterdag 1 oktober 2016 uitschrijven.
Bijdrage: 550 Euro
Lesgever: Binon Karel
Plaats en Data:
ViCOG Gent (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 16 juni 2017 Van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.