Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-NL-1TM Mondelinge taalvaardigheid

Op basis van een krachtige didactiek en aan de hand van de inhouden van het leergebied Nederlands ontdek je hoe je de doelen, leerinhouden en leerlijnen vorm kan geven op het vlak van mondelinge taalvaardigheid.Daarbij aandacht voor boodschappen verwerken (TOmn1 luisteren), boodschappen overbrengen (TOmn2 spreken) en actief deelnemen aan een gesprek (TOmn3 interactie).  

Doelstellingen:

Het schoolteam 

  • verkent tools voor sterke didactiek Nederlands rond mondelinge taalvaardigheid vanuit het nieuwe leerplan.
  • denkt na over en onderzoekt krachtige onderwijsarrangementen voor beter onderwijs Nederlands mondelinge taalvaardigheid vanuit het nieuwe leerplan.
  • verkent tools voor breed evalueren omtrent mondelinge taalvaardigheid Nederlands vanuit het nieuwe leerplan.
  • denkt na over krachtige evaluatiepraktijk en -instrumenten voor beter onderwijs  mondelinge taalvaardigheid Nederlands vanuit het nieuwe leerplan. 
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
  • Team kleuterschool
  • Team lagere school
  • Buitengewoon onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens twee sessies verkennen lerarenteams een specifiek deel of specifieke delen uit het leerplan, met de focus op mondelinge taalvaardigheid. Tijdens de werksessie is er bijzondere aandacht voor didactiek vanuit praktijkervaringen, praktijkvoorbeelden en voor taalverwerving. De leraren denken na over en oefenen op verschillende onderwijsarrangementen gericht op specifieke didactiek rond mondelinge taalvaardigheid. We gaan na op welke wijze we de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen kunnen evalueren.

Strategie en methode:

We bouwen de sessies interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. Je pluist het betreffende ontwikkelthema grondig uit. Je beschouwt en onderzoekt onderwijsarrangementen en krijgt tips voor een krachtige didactiek. Je koppelt de doelen aan je eigen praktijk. 

Bijkomende info:

We bieden ook andere nascholingen Nederlands aan die mogelijk interessant zijn

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Bij deze sessie hoort een voortaak en een naverwerkingsvoorstel. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 660,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.