Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-NL-7TM Betekenisvol schrijven voor jonge kinderen

Op basis van een krachtige didactiek en aan de hand van de inhouden van het leergebied Nederlands ontdek je hoe je de doelen, leerinhouden en leerlijnen vorm kan geven op het vlak van schrijven bij jonge kinderen. Hoe eraan werken bij 2.5 tot 7-jarigen? 

Doelstellingen:

Het schoolteam 

  • denkt na over en onderzoekt krachtige onderwijsarrangementen voor beter schrijfonderwijs Nederlands vanuit het nieuwe leerplan.

Doelgroep:
  • Team kleuteronderwijs
  • Team buitengewoon kleuteronderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze sessie verkennen lerarenteams een specifiek deel of specifieke delen uit het leerplan, met de focus op schrijven. 

Schrijven is een complex proces. Het is een samenspel van vele onderliggende ontwikkelingen. De verwijscluster TOsn4 geeft aan dat we het schrijf-technische steeds verbinden met schriftelijk communiceren. We benadrukken dat we schrijfonderwijs steeds inbedden in betekenisvolle situaties voor leerlingen (een brief, een naamkaart, een boodschappenlijstje…). 

Strategie en methode:

We bouwen de sessies interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. Je pluist de betreffende ontwikkelthema’s grondig uit. Je beschouwt en onderzoekt onderwijsarrangementen en krijgt tips voor een krachtige didactiek.

Bijkomende info:
We bieden ook andere nascholingen Nederlands aan die mogelijk interessant zijn

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Bij deze sessie hoort een voortaak en een naverwerkingsvoorstel. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.