Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-NL-4TM Woordenschat

Op basis van een krachtige didactiek en aan de hand van de inhouden van het leergebied Nederlands ontdek je hoe je de doelen, leerinhouden en leerlijnen vorm kan geven met een focus op woordverwerving en woordenschat. Daarbij aandacht voor het nadenken over betekenissen (TOtn2) binnen mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Verder aandacht voor je eigen mondelinge en/of schriftelijke instructies. 

Doelstellingen:

Het schoolteam

  • heeft inzicht in de didactiek van woordenschatontwikkeling: incidenteel versus intentioneel, impliciet versus expliciet. 
  • bepaalt een krachtige leeromgeving die mogelijkheden biedt tot receptieve en productieve taalverwerving.
  • verwerft inzicht in welke mate mondelinge en schriftelijke instructies kunnen aangepast worden aan de taalleerbehoeften van alle leerlingen.
  • verkent tools voor breed evalueren omtrent woordenschat Nederlands vanuit het nieuwe leerplan.
Doelgroep:
  • Team basisschool
  • Team kleuterschool
  • Team lagere school
  • Buitengewoon onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens twee sessies verkennen lerarenteams een specifiek deel of specifieke delen uit het leerplan, met de focus op woordverwerving en woordenschat. Tijdens de werksessie is er bijzondere aandacht voor didactiek vanuit praktijkervaringen, praktijkvoorbeelden en voor taal- en woordverwerving. De leraren denken na over en oefenen op verschillende onderwijsarrangementen gericht op woordenschat: incidenteel of intentioneel, impliciet of expliciet. We gaan na op welke wijze we de woordenschat van leerlingen kunnen evalueren. 

Strategie en methode:

We bouwen de sessies interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. Je pluist het betreffende ontwikkelthema grondig uit. Je beschouwt en onderzoekt onderwijsarrangementen en krijgt tips voor een krachtige didactiek. Je koppelt de doelen aan je eigen praktijk.  

Bijkomende info:

We bieden ook andere nascholingen Nederlands aan die mogelijk interessant zijn

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Bij deze sessie hoort een voortaak en een naverwerkingsvoorstel. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 660,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.