Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-NL-5TM Voorlezen en begrijpend luisteren

Op basis van een krachtige didactiek en aan de hand van de inhouden van het leergebied Nederlands ontdek je hoe je de doelen, leerinhouden en leerlijnen vorm kan geven op het vlak van voorlezen (TOmn1 en TOsn1 en 2) en begrijpend luisteren. Hoe eraan werken bij 2.5 tot 7-jarigen? 

Doelstellingen:

Het schoolteam (leraren 2.5 tot 7-jarigen) 

  • verkent tools voor sterke didactiek Nederlands rond schriftelijke geletterdheid en lezen vanuit het nieuwe leerplan.
  • denkt na over en onderzoekt krachtige onderwijsarrangementen voor beter leesonderwijs en onderwijs in geletterdheid Nederlands vanuit het nieuwe leerplan.
  • verkent tools voor breed evalueren omtrent schriftelijke taalvaardigheid (lezen) en geletterdheid Nederlands vanuit het nieuwe leerplan.
  • denkt na over krachtige evaluatiepraktijk en -instrumenten voor beter onderwijs schriftelijke taalvaardigheid en geletterdheid Nederlands vanuit het nieuwe leerplan.
Doelgroep:
  • Team kleuterschool
  • Leraren eerste leerjaar of 6/7-jarigen lagere school
  • Team buitengewoon kleuteronderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Tijdens deze twee sessies verkennen lerarenteams een specifiek deel of specifieke delen uit het leerplan, met de focus op voorlezen en verhaalbegrip en begrijpend luisteren.
 
We gaan aan de slag met herhaald en interactief voorlezen. We gaan na op welke wijze we verhaalbegrip kunnen evalueren. 
Strategie en methode:

We bouwen de sessies interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. Je pluist de betreffende ontwikkelthema’s grondig uit. Je beschouwt en onderzoekt onderwijsarrangementen en krijgt tips voor een krachtige didactiek.

Bijkomende info:

We bieden ook andere nascholingen Nederlands aan die mogelijk interessant zijn

 De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Bij deze sessie hoort een voortaak en een naverwerkingsvoorstel. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 660,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.