Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-NL-8TM Verkenning van het leerplan Nederlands

In deze nascholing verdiept het schoolteam de kennis van Zin in leren! Zin in leven! viahet leergebied Nederlands. Je verkent in het leerplan, vanuit taalontwikkeling en Nederlands, de visie achter taalontwikkeling en de doelen en leerinhouden met ontwikkelstappen. 

Doelstellingen:

Het schoolteam 

  • krijgt zicht op wat sterk onderwijs Nederlands betekent vanuit het nieuwe leerplan. 
  • krijgt zicht op vertrouwde, beklemtoonde en nieuwe doelen, leerinhouden en leerlijnen in het nieuwe leerplan. 
  • ziet in dat het ontwikkelveld talige ontwikkeling Nederlands kansen biedt om te werken aan de 10 ontwikkelvelden van ZILL. 
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
  • Team kleuterschool
  • Team lagere school
  • Buitengewoon onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze sessie verkennen lerarenteams specifiek het ontwikkelveld taalontwikkeling Nederlands in samenhang met het hele leerplan... ‘Wat moet er geleerd worden?’ is hier de centrale vraag. Doorheen allerlei opdrachten kom je thuis in het ontwikkelveld taalontwikkeling Nederlands, ontwikkelthema’s, doelen, leerinhouden en leerlijnen met ontwikkelstappen. Je verbindt ze met de onderwijspraktijk.  

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. Je pluist het betreffende ontwikkelveld grondig uit. 

Bijkomende info:

We bieden ook andere nascholingen Nederlands aan die mogelijk interessant zijn

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Bij deze sessie hoort een voortaak en een naverwerkingsvoorstel. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.