Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-NL-3TM Schrijven

Op basis van een krachtige didactiek en aan de hand van de inhouden van het leergebied Nederlands ontdek je hoe je de doelen, leerinhouden en leerlijnen vorm kan geven op het vlak van schriftelijke taalvaardigheid, in het bijzonder TOsn3 en TOsn 4 schrijven.Hoe werken aan schrijfonderwijs voor 7 tot 12-jarigen? 

Doelstellingen:

Het schoolteam lagere school 

  • verkent tools voor sterke didactiek Nederlands rond schriftelijke taalvaardigheid – Schrijven - vanuit het nieuwe leerplan. 
  • denkt na over en onderzoekt krachtige onderwijsarrangementen voor beter schrijfonderwijs Nederlands vanuit het nieuwe leerplan.
  • verkent tools voor breed evalueren omtrent schriftelijke taalvaardigheid (schrijven) Nederlands vanuit het nieuwe leerplan.
  • denkt na over krachtige evaluatiepraktijk en -instrumenten voor beter onderwijs schriftelijke taalvaardigheid (schrijven) Nederlands vanuit het nieuwe leerplan. 
Doelgroep:
  • Team lagere school
  • Team buitengewoon lager onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens twee sessies verkennen lerarenteams een specifiek deel of specifieke delen uit het leerplan, met de focus op schrijven (schriftelijke taalvaardigheid). Tijdens de sessies is er bijzondere aandacht voor didactiek vanuit praktijkervaringen, praktijkvoorbeelden en voor schriftelijke taalverwerving. De leraren denken na over en oefenen op verschillende onderwijsarrangementen gericht op specifieke didactiek rond schrijven. We gaan na op welke wijze we schrijven kunnen evalueren bij de leerlingen. 

Strategie en methode:

We bouwen de sessies interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. Je pluist het betreffende ontwikkelthema grondig uit. Je beschouwt en onderzoekt onderwijsarrangementen en krijgt tips voor een krachtige didactiek. Je koppelt de doelen aan je eigen praktijk. 

Bijkomende info:

We bieden ook andere nascholingen Nederlands aan die mogelijk interessant zijn

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Bij deze sessie hoort een voortaak en een naverwerkingsvoorstel. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 660,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.