Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-PO-01 Executieve functies en Zin in leren! Zin in leven!: hoe zit dat nu?

In deze vorming onderzoek je hoe je - op basis van een krachtige didactiek en aan de hand van de inhouden van de ontwikkelvelden persoonsgebonden ontwikkeling – kinderen tot ontwikkeling brengt. Je verkent de executieve functies (impulscontrole, werkgeheugen en metacognitie) vanuit het leerplankader. 

Doelstellingen:
  • Je krijgt inzicht in de achtergrond van executieve functies: hoe ontwikkelt het brein en wat zijn de voorwaarden om de hersenfuncties tot volle ontwikkeling te laten komen?  
  • Je weet wat executieve functies zijn (aandacht, emotieregulatie, impulscontrole, werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit, plannen/organiseren, probleemoplossend denken en metacognitie) en waarom ze belangrijk zijn (op korte en lange termijn) voor de leerkansen van hun leerlingen.  
  • Je herkent de doelen in het leerplan die inzetten op executieve functies. 
  • Je leert de executieve functies kennen en begrijpen vanuit praktijktips. Dit laagdrempelig en in een eenvoudige taal. 
Doelgroep:
  • Leraren basisonderwijs
  • Leraren buitengewoon basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In ons leerplankader Zin in leren! Zin in leven! maken we duidelijk waar we werken aan executieve functies binnen de persoonsgebonden ontwikkelvelden. 

Je leert de executieve functies kennen en begrijpen vanuit praktijktips. Dit laagdrempelig en in een eenvoudige taal. 

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. 

Bijkomende info:
De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 60 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Elke deelnemer heeft het leerplan digitaal of in de vorm van het leerplanboek ter beschikking. 

Bekijk het andere aanbod rond socio-emotioneel leren

Voorwaarde:

Bij deze module hoort een voortaak en naverwerkingsvoorstel. 

Er zijn minstens 5 deelnemers nodig om dit initiatief te kunnen laten plaatsvinden.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: D'hertefelt Katleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.