Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-PO-2TM Executieve functies en Zin in leren! Zin in leven!: hoe doe ik dat nu?

In deze vorming onderzoek je hoe je - op basis van een krachtige didactiek en aan de hand van de inhouden van de ontwikkelvelden persoonsgebonden ontwikkeling – kinderen tot ontwikkeling brengt. Je verkent manieren om met de executieve functies concreet aan de slag te gaan als deel van een krachtige leeromgeving voor je leerlingen. 

Doelstellingen:
  • Je krijgt inspirerende voorbeelden om concreet aan de slag te gaan met executieve functies vanuit het schema van de krachtige leeromgeving. 
  • Je leert met een EF-bril te kijken naar je eigen klaspraktijk en je leerkrachtenstijl. 
  • Je kan vanuit het schema van de krachtige leeromgeving werken aan EF door in onderwijsarrangementen bewust in te zetten op 3 onderdelen: kwaliteitsvolle interacties, klasorganisatie en -inrichting en doelgerichte activiteiten of ondersteunende werkvormen. 
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
  • Buitengewoon basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Je leert de executieve functies kennen en begrijpen vanuit praktijktips. Dit laagdrempelig en in een eenvoudige taal. 

Je krijgt inspirerende voorbeelden om concreet aan de slag te gaan met executieve functies vanuit het schema van de krachtige leeromgeving. 

Je onderzoekt hoe je nu al werkt rond executieve functies en verkent samen met je collega’s hoe je dat nog kan versterken. 

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. Je beschouwt onderwijsarrangementen en krijgt tips voor een krachtige didactiek. 

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Elke deelnemer heeft het leerplan digitaal of in de vorm van het leerplanboek ter beschikking. 

Bekijk het andere aanbod rond socio-emotioneel leren


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Bij deze module hoort een voortaak en naverwerkingsvoorstel. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.