Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-PO-6TM Persoonsgebonden ontwikkeling evalueren

De evaluatie van de persoonsgebonden ontwikkeling is een uitdaging voor vele scholen. Hoe kijken we naar de ontwikkeling van leerlingen op sociaal, psychisch, fysiek en spiritueel vlak, de ingrediënten van de persoonsgebonden ontwikkeling in het leerplan Zin in leren! Zin in leven! Hoe kijken we ontwikkelingsgericht naar de leerlingen vanuit onderwijsarrangementen, ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s, doelen en leerlijnen? Hoe evalueren we breed, vanuit verschillende situaties, met verschillende mensen, op verschillende momenten? 

Doelstellingen:
 • Je hebt inzicht in de verschillende componenten van het evaluatieproces: verzamelen, beoordelen, handelen en communiceren?en past dit toe binnen persoonsgebonden ontwikkeling.
 • Je kan leerlingenevaluatie situeren binnen ‘focus’ en ‘onderwijsarrangement’ vanuit een krachtige leeromgeving.
 • Je verbindt de eigen praktijk met betrekking tot de persoonsgebonden ontwikkeling met de verschillende lagen van breed evalueren vanuit het schema ‘Breed evalueren’.
 • Je maakt kennis met praktijkvoorbeelden uit de evaluatiebox.
 • Je oefent op het gebruik van de aangereikte kaders zoals kijkwijzers bij het evalueren van de eigen evaluatiepraktijk op school.
 • Je denkt samen na over een visie op de evaluatie van de persoonsgebonden ontwikkeling.
Doelgroep:
 • Team basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze sessie zetten we schoolteams aan de hand van praktijkvoorbeelden rond persoonsgebonden ontwikkeling (evaluatiebox) en vanuit een visie op breed evalueren (prosite en vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs) ertoe aan om een kwaliteitsvol evaluatiebeleid te voeren in functie van de persoonsgebonden ontwikkeling van leerlingen. Vanuit oefeningen met evaluatie-instrumenten en vanuit het leerplan zoeken we manieren om de ontwikkeling van elke leerling op te volgen. De oefeningen gaan in op de 4 aspecten van evalueren: verzamelen, beoordelen, handelen en communiceren. We kijken daarbij naar de verschillende lagen van het schema breed evalueren. 

Strategie en methode:

In verschillende oefeningen gaan we op zoek in het leerplan naar handvatten om doelgericht en ontwikkelingsgericht de persoonsgebonden ontwikkeling te evalueren. In deze sessie brengen we een schoolteam op het spoor van breed evalueren vanuit het leerplan binnen socio-emotionele ontwikkeling, innerlijk kompas, initiatief en verantwoordelijkheid en motorisch-zintuiglijke ontwikkeling.

 • Waarom, wat, wie, wanneer, waarvoor en hoe evalueren we?
 • Hoe zet ik een doel om in een evalueerbaar doel?
 • Hoe evalueren we onderwijsarrangementen?
 • Hoe zorgen we in de evaluatie voor de 4 fasen: verzamelen – beoordelen- handelen- communiceren?
 • Hoe kijk ik breed naar leerlingen?
 • Hoe kijk ik dieper naar leerlingen en welke instrumenten kan ik daarvoor inzetten?
 • Hoe kan ik efficiënt communiceren en rapporteren?

De oefeningen reiken bouwstenen aan voor een evaluatiebeleid.

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Bekijk het andere aanbod rond socio-emotioneel leren


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Bij deze nascholing hoort een voortaak en een voorstel voor naverwerking. Voor deze nascholing is kennis van de persoonsgebonden ontwikkeling in het leerplan noodzakelijk: zie daarvoor eventueel ook de nascholing "Persoonsgebonden ontwikkeling, wat en hoe?"

 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 660,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.