Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-PO-4TM Dol op deze bol! Met inspirerend burgerschap leerlingen doen groeien

Kinderen zijn de toekomst, wordt wel eens gezegd. Klopt, maar eigenlijk máken kinderen de toekomst. Tenminste, als we ze de kans geven en hen een duwtje in de rug geven. Dat is wat we doen met ‘inspirerend burgerschap’.  

In deze sessie kijk je door een burgerschapsbril naar ZILL. Je leert hoe je van je leerplan gebruik kan maken om leerlingen: 

 • de wereld waarin ze leven grondig te leren kennen en te onderzoeken,  

 • te leren met elkaar in dialoog te gaan over wat er in hun wereld gebeurt 

 • te leren hoe ze goed kunnen omgaan met verschillen tussen elkaar, 

 • samenactie te laten ondernemen om hun wereld beter te maken, 

 •  

Kort gezegd: door inspirerend burgerschap ga je maximaal de mogelijkheden van ZILL benutten om alle leerlingen te doen groeien als mens. 

Doelstellingen:
 • Je krijgt inzicht in het waarom van inspirerend burgerschap. 
 • Je verdiept je in wat inspirerend burgerschap is. 
 • Je kijkt door een burgerschapsbril naar ZILL. 
 • Je begrijpt hoe je door aan inspirerend burgerschap te werken je leerplan realiseert. 
Doelgroep:
 • Leraren basisonderwijs
 • Directies basisonderwijs
 • Buitengewoon basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens de nascholing maak je kennis met wat inspirerend burgerschap kan betekenen in een basisschool. Je leert waarom het belangrijk is, wat het precies is en hoe we het kunnen verweven in ons dagelijks school maken.

We tonen in deze sessie o.a:

 • hoe inspirerend burgerschap een brug vormt tussen kennis (nodig!) en vaardigheden (ook nodig!),
 • dat inspirerend burgerschap veel aandacht schenkt aan samen leren en samen leven,
 • dat inspirerend burgerschap geen extra opdracht is, bovenop ZILL, maar juist helpt om goed gebruik te maken van de beperkte onderwijstijd die je hebt om ZILL te realiseren.
Strategie en methode:

Dit initiatief is inleidend bedoeld. In principe verwachten we geen voorkennis i.v.m. burgerschapsvorming. We wisselen informatie-overdracht (doceren) af met oefeningen en korte gespreksvormen.

Het initiatief wordt teamgericht aangeboden voor teams die al eerder kennis hebben gemaakt met inspirerend burgerschap (bv. door deelname aan het burgerschapskompas) en hier zelf een traject rond willen opzetten. 

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Bekijk het andere aanbod rond socio-emotioneel leren


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

De nascholingssessie is inleidend bedoeld. Er worden ook lerende netwerken georganiseerd voor wie met een kernteam op school verder aan de slag wil rond inspirerend burgerschap. Er wordt dus geen voorkennis over inspirerend burgerschap verwacht. 

De deelnemers hebben best een goede kennis van het ordeningskader van ZILL, zodat ze zich goed kunnen oriënteren in het leerplan. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.