Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-PO-02 Persoonsgebonden ontwikkeling, wat en hoe?

Je verkent het leerplan vanuit persoonsgebonden ontwikkeling. Je leert de visie op de ontwikkelvelden van persoonsgebonden ontwikkeling kennen. Je maakt grondig kennis met de doelen en leerinhouden en met de ontwikkelstappen. 

Doelstellingen:
  • Je krijgt zicht op wat sterk onderwijs in persoonsgebonden ontwikkeling betekent vanuit ZILL. 
  • Je krijgt zicht op vertrouwde, beklemtoonde en nieuwe inhouden in ZILL. 
  • Je ziet dat persoonsgebonden ontwikkeling kansen biedt om te werken aan de 10 ontwikkelvelden van Zin in leren! Zin in leven! 
Doelgroep:
  • Leraren basisonderwijs
  • Leraren buitengewoon onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Bij deze nascholing hoort een voortaak en een voorstel tot naverwerking.

Tijdens de werksessie van deze nascholing verkennen leraren waar de inhouden van de leergebieden persoonsgebonden ontwikkeling verankerd zijn in het ordeningskader. ‘Waartoe en wat moet er geleerd worden?’ zijn hier de centrale vragen. Het antwoord hierop ontdek je doorheen allerlei opdrachten en de verbinding met de onderwijspraktijk.

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen.  

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 60 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Elke deelnemer heeft het leerplan digitaal of in de vorm van het leerplanboek ter beschikking. 

Bekijk het andere aanbod rond socio-emotioneel leren

Voorwaarde:

Er zijn minstens 5 deelnemers nodig om dit initiatief te kunnen laten plaatsvinden.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Van Opstal Leen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.