Aanmelden




Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-PO-5TM Leren, afleren en herleren: de sleutels tot levenslang leren

Hoe maken wij onze leerlingen klaar voor het effectief leren van de 21ste eeuw? Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig om te leren, af te leren en te herleren? Ben je benieuwd naar welke leerstrategieën dit leren bevordert? En hoe het leerplan ZILL daar een antwoord op biedt? Dan is deze sessie zeker een effectief (leer)moment voor jou! 

Doelstellingen:
  • Je ziet in dat de leergebiedoverschrijdende eindtermen Leren leren? en het concept zelfregulerend leren kansen bieden om te werken aan de 10 ontwikkelvelden van Zin in leren! Zin in leven!? 
  • Je verkent algemene principes voor een sterke didactiek voor zelfregulerend Leren vanuit het leerplan.? 
  • Je denkt na over het ontwerpen van krachtige onderwijsarrangementen voor goed onderwijs over zelfregulerend Leren vanuit het leerplan.? 
  • Je verkent principes en concrete tools voor leerlingenevaluatie en kwaliteitsontwikkeling met betrekking tot zelfregulerend Leren.  
  • Je krijgt inzicht in cognitieve, metacognitieve en motivationele vaardigheden en hun onderlinge verhouding bij het levenslang leren. 
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
  • Team buitengewoon basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze nascholing verkent het schoolteam inzichten in leren leren, in leerstrategieën, enkele didactische principes en tools … met betrekking tot een krachtige leeromgeving voor zelfregulerend Leren.

We kijken ook waar de leerlingen al staan in hun cognitieve, metacognitieve en motivationele vaardigheden en hoe we deze nog kunnen versterken.

We leggen de link met executieve functies, hoe verhouden deze zich tot zelfregulerend leren?

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt vanuit het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. 

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Breng je laptop en/of leerplanboek mee!

Bekijk het andere aanbod rond socio-emotioneel leren

 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Bij deze module hoort een voortaak en een mogelijke naverwerking. De deelnemers hebben toegang (digitaal of in boekformaat) tot het leerplan ZILL. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.