Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Nascholingsjaar 2017-2018 

Doelgroep
Katholiek Onderwijs Vlaanderen voorziet, als deel van haar opdracht, in nascholingen ten dienste van het katholiek onderwijs. Indien een aanbod open staat voor niet-leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, staat dit vermeld bij de doelgroep.

Inschrijven

Je kan inschrijven via www.nascholing.be.
Bij de beschrijving van elk initiatief vind je de bijdrage in de kosten.
  • Bij individugerichte nascholingen gaat het om een bedrag per deelnemer.
  • Bij teamgerichte nascholingen wordt een deelnameprijs per traject voor het team aangerekend. Je vindt de maximale grootte van het team in de beschrijving van het initiatief.

Uitschrijven en annuleren

  • Voor individugerichte initiatieven kan je zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief). Daarna betaal je, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Je wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief. In geval van annulatie betaalt Katholiek Onderwijs Vlaanderen eventueel reeds betaalde inschrijvingsgelden terug. 
  • Voor teamgerichte initiatieven kan je zonder kosten annuleren tot einde juni van het voorafgaande schooljaar. Bij annulatie tot 1 maand voor de start van het traject betaal je als annulatiekost de prijs van één sessie. Bij annulatie korter dan 1 maand voor de start van het traject, betaal je het volledige bedrag voor de teamgerichte vorming. 

Vervanging door een collega

Indien je verhinderd bent, kan je zich na de uitschrijfdatum zonder kosten nog steeds laten vervangen door een collega verbonden aan dezelfde school, instelling oforganisatie. Je neemt daartoe contact op met de helpdesk op nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
De prijszetting van de initiatieven kan je hier nalezen.
ICT-nascholing
De modaliteiten voor deelname aan de ICT-nascholing vind je hier.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.