Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Als je inschrijft aanvaard je de annulatievoorwaarden:

  • Annulatie vanaf 4 weken tot 10 kalenderdagen voor datum: 20% van het bedrag te betalen.
  • Annulatie vanaf 10 kalenderdagen voor datum: volledig bedrag te betalen tenzij schriftelijk bewijs met gegronde reden (bv. doktersattest).
  • Indien er aan de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen – nascholing regio Antwerpen (annulatie)kosten worden aangerekend, zullen deze altijd worden verrekend aan de deelnemer.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.