Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Regio Mechelen-Brussel: Inschrijvings- en betalingsmodaliteiten

De Ondersteunings- en Nascholingsdienst van de Regio Mechelen-Brussel voorziet in een aantal activiteiten ten dienste van het Katholiek Onderwijs in het algemeen en de katholieke scholen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel in het bijzonder. Een groot aantal van deze activiteiten zijn begeleidingsactiviteiten, georganiseerd door pedagogisch begeleiders en dus gratis of tegen kostprijs, bepaald door logistieke kosten als huur lokalen, catering en kopieerkosten.

Daarnaast worden ook betalende nascholingsactiviteiten aangeboden, gebaseerd op de suggesties vanuit de stuurgroepen en vanuit de schoolcontacten, geïmplementeerd in een begeleidingstraject en gegeven door externe nascholers.

Inschrijven

Je kunt inschrijven op een willekeurig aantal modules van DPB-OND. Inschrijven gebeurt uitsluitend via de nascholingswebsite, gebruik makend van de gebruikersnaam en wachtwoord, waarover iedere nascholingsverantwoordelijke van een school/instelling/organisatie uit het vrije net beschikt.

Praktisch

Je gaat naar de nascholingswebsite www.nascholing.be. Je kiest links beneden voor de knop Regio Mechelen-Brussel. Binnen het gewenste onderwijsniveau (Basis - Buitengewoon – Secundair) kies je voor de juiste module en doorloop je de verschillende stappen voor inschrijving. De ingeschreven deelnemers krijgen per mail een bevestiging van inschrijving met een vermelding naar hun gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kunnen ze later de evaluatie invullen en het aanwezigheidsattest ophalen.

Betalen

Betaling van de gevolgde activiteiten gebeurt na ontvangst van de kostennota op het vermelde rekeningnummer en met gebruikmaking van de gestructureerde mededeling. Betaling met opleidingscheques is niet mogelijk.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren is gratis tot 1 week (= uitschrijfdatum) voor de effectieve activiteit.

Vanaf 1 week tot de dag voor de effectieve activiteit wordt 50% van de inschrijvingsprijs aangerekend bij annulering. Bij een annulering op de dag zelf wordt 100% van de inschrijvingsprijs aangerekend. Annuleren kan enkel via mail aan nascholing@vikom.be.

Indien je verhinderd bent, kun je je na de uitschrijfdatum zonder kosten nog steeds laten vervangen door een collega verbonden aan dezelfde school, instelling of organisatie. Je mailt hiervoor naar nascholing@vikom.be.  

De organisator heeft het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Je wordt van een annulering via e-mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief. In geval van annulering betaalt de organisator eventueel reeds betaalde inschrijvingsgelden terug.

Contactpersoon

Voor melding van problemen of voor vragen kun je terecht bij de medewerkers van de nascholingen van Regio Mechelen-Brussel op nascholing@vikom.be

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.