Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Procedure

Eenmaal jouw nascholingsplan voor het volgende schooljaar opgesteld, kan je aan de slag om de thema’s in te vullen en de juiste nascholingsinitiatieven te zoeken die aansluiten bij jouw noden en behoeften.

Aanbod consulteren

Het nascholingsaanbod kan je steeds bekijken op de website www.nascholing.be

Inschrijven

Om het ruime aanbod te kunnen realiseren is het voor onze organisatie nodig dat deelnemers tijdig inschrijven. Voor sommige initiatieven moeten wij een deadline bepalen, die je bij de omschrijving van elk initiatief leest.
Inschrijvingen gebeuren via onze website op de volgende manier:

 • Surf naar www.nascholing.be, kies Aanbod of Zoeken in de menu-balk bovenaan en ga naar de nascholing waarvoor je wilt inschrijven.
 • Klik op de knop Schrijf nu in.

 • Vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in, mocht je dit nog niet gedaan hebben.
  Deze gebruikersnaam en wachtwoord is dezelfde als voor heel wat andere websites en toepassingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Enkel indien je nascholingsverantwoordelijke bent van jouw school, instelling, organisatie ... kan je zelf inschrijven.
  Alle directies, bestuurders en personeel van katholieke hogescholen zijn dit voor de organisatie waar ze aan verbonden zijn.
  Ben je zelf geen nascholingsverantwoordelijke voor jouw school, instelling, organisatie ... dan kan een nascholingsverantwoordelijke voor jouw organisatie je steeds helpen en je, indien gewenst, nascholingsverantwoordelijke maken.
 • Mocht je jouw gebruikersnaam en/of wachtwoord niet meer weten, dan kan je gebruik maken van de link Aanmeldproblemen die rechts op de website te vinden is.

 • Je kunt inschrijven per deelnemer of je kunt verschillende deelnemers in eenzelfde module inschrijven. Maak steeds een keuze van lesplaats.
 • Voor het samenstellen van de deelnemerslijst voer je  de namen en e-mailadressen van jouw deelnemers verbonden aan jouw organisatie in, indien deze nog niet in de lijst voorkomen.
  Controleer of je het correcte, persoonlijke e-mailadres van elke deelnemer hebt ingevoerd. Zo kunnen wij elke deelnemer persoonlijk verwittigen indien er zich een wijziging voordoet in de nascholingskalender.
 • Controleer zorgvuldig jouw gegevens (school, contactpersoon, facturatieadres) en pas deze indien nodig aan.
 • Wijzigen en verwijderen van inschrijvingen zijn mogelijk voor zover de periode hiervoor nog niet verstreken is. Je vindt deze periode terug in de modulebeschrijving.

 • Inschrijvingsoverzicht: hier zie je per deelnemer en per organisatie de ingeschreven modules en de kostprijs.
 • Invoeren/wijzigen betalingsengagement: bijdrage in uren, in euro of beide.
 • Je hoeft nog niet te betalen. Je ontvangt van ons een onkostennota.
 • Inschrijvingen worden geboekt op basis van de inschrijvingsdatum.
Persoonlijke code

Voor elke deelnemer die ingevoerd wordt in de deelnemerslijst wordt een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt. Deze worden via e-mail eenmalig meegedeeld aan de deelnemer. Later kunnen ze die via de website opvragen.

Zij kunnen hiermee hun persoonlijke nascholingskalender op het web raadplegen, de evaluatie invullen en het attest downloaden.

Let op: met deze gebruikersnaam en wachtwoord kan men enkel inschrijven indien men voor de eigen school, organisatie ... aangeduid is als nascholingsverantwoordelijke.

Betaling

Nadat wij een bevestiging van inschrijving aan de betrokken deelnemers hebben gestuurd, ontvangt de school of organisatie van ons een kostennota. Slechts dan dient het verschuldigde bedrag betaald te worden. De betaling kan gebeuren door overschrijving op onze rekening.

Enkel voor ICT-nascholingen heb je aangegeven of je wenst te betalen met uren en/of met geld. De medewerkers van Eventorganisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen stuur je in het begin van het schooljaar een herinnering en de nodige overhevelingsformulieren.

Op geregelde tijdstippen zal een saldo gemaakt worden en, indien van toepassing, zal je een bijkomende debetnota met saldo bezorgd worden.

Kalender

Zowel de ingeschreven deelnemers als de school, instelling of organisatie kunnen steeds hun persoonlijke nascholingskalender of de schoolkalender van de nascholing raadplegen. Je klikt daarvoor op Kalenders in het menu en kies, eens aangemeld voor jouw persoonlijke nascholingskalender of voor de kalender van alle deelnemers uit die instelling of organisatie (als je nascholingsverantwoordelijke bent).

De nascholingsverantwoordelijke kan ook zien of deelnemers aanwezig waren op de nascholing of niet.

Evaluatie

Terugkoppeling van de ervaringen en wensen zijn belangrijk. De ingeschreven deelnemers moeten de evaluatie invullen na de laatste sessie van een module waarvoor ze inschreven.

Attest van deelname

Deelnemers kunnen per nascholingsmodule die ze gevolgd hebben én nadat ze de evaluatie van deze module invulden, een attest van deelname downloaden. Dit gebeurt via Attesten in het menu.

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.