Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Pedagogische begeleiding Regio Limburg - Lincka:

Inschrijvings- en betalingsmodaliteiten

De pedagogische begeleiding Regio Limburg - Lincka voorziet in een aantal activiteiten ten dienste van het Katholiek Onderwijs in het algemeen en de katholieke scholen van Limburg in het bijzonder. Een groot aantal van deze activiteiten zijn begeleidingsactiviteiten, georganiseerd door pedagogisch begeleiders en dus gratis of tegen kostprijs, bepaald door logistieke kosten als huur lokalen, catering en kopieerkosten.

Daarnaast worden ook betalende nascholingsactiviteiten aangeboden, gebaseerd op de suggesties vanuit de stuurgroepen en vanuit de schoolcontacten, geïmplementeerd in een begeleidingstraject en gegeven door externe nascholers.

Inschrijven

Je kunt inschrijven op een willekeurig aantal modules. Inschrijven gebeurt uitsluitend via de nascholingswebsite, gebruik makend van de gebruikersnaam en wachtwoord, waarover iedere directeur of nascholingsverantwoordelijke van een school/instelling/organisatie uit het vrije net beschikt.

Praktisch

Je gaat naar de nascholingswebsite www.nascholing.be. Je kiest links beneden voor de knop Regio Limburg. Binnen het gewenste onderwijsniveau of thema kies je voor de juiste module en doorloop je de verschillende stappen voor inschrijving. De ingeschreven deelnemers krijgen per mail een bevestiging van inschrijving met een vermelding naar hun gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kunnen ze later de evaluatie invullen en het aanwezigheidsattest ophalen. Aanwezigheidsattesten kunnen enkel bekomen worden na invullen van de evaluaties.

Betalen

Betaling van de gevolgde activiteiten gebeurt na ontvangst van de kostennota op het vermelde rekeningnummer en met gebruikmaking van de gestructureerde mededeling. Betaling met opleidingscheques is niet mogelijk.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren is gratis tot 1 week of de uitschrijfdatum voor de effectieve activiteit.

Bij te laat of niet annuleren wordt 100% van de inschrijvingsprijs aangerekend. Annuleren kan enkel via een e-mail naar kim.maesen@katholiekonderwijs.vlaanderen of secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Indien je verhinderd bent, kun je je na de uitschrijfdatum zonder kosten nog steeds laten vervangen door een collega verbonden aan dezelfde school, instelling of organisatie. Je stuurt een e-mail naar kim.maesen@katholiekonderwijs.vlaanderen of secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bij afwezigheid wegens ziekte of overmacht, kan je steeds een ziekteattest of bewijs aan de organisatie bezorgen om alsnog kosteloos de inschrijving te annuleren. Ook dit via e-mail naar kim.maesen@katholiekonderwijs.vlaanderen of secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen.

De organisator heeft het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Je wordt van een annulering via e-mail verwittigd voor de aanvang van een nascholingsinitiatief. In geval van annulering betaalt de organisator eventueel reeds betaalde inschrijvingsgelden terug.

Contactpersoon

kim.maesen@katholiekonderwijs.vlaanderen of secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Gelieve bij elke communicatie het instellingsnummer van de school, de desbetreffende nascholing en datum te vermelden.

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.