Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0IDO220003-RKG-1TM Godsdienst beleven bij jonge kinderen: een kijkje door de ZILL-bril

In deze nascholing verdiept het kleuterteam de kennis van Zin in leren! Zin in leven!viahet leergebied Godsdienst.  

We willen antwoorden geven op de vele vragen van de leerkrachten: Moeten we het componentenschema nog gebruiken? Wat wordt er van ons verwacht rond het werken met RKG bij jonge kinderen. Deze en vele andere vaak gestelde vragen krijgen een duidelijk antwoord. 

In deze basissessie kom je alles te weten over RKG en ZILL. Het ontwikkelveld RKG wordt volledig doorgenomen.Doorde vele concrete voorbeelden uit de dagelijkse klaspraktijk krijg je voldoende bagage mee om er zelf mee aan de slag te gaan. 

Doelstellingen:
  • Je krijgt zicht op het belang van Rooms-katholieke godsdienst binnen de katholieke dialoogschool.
  • Je krijgt zicht op het ontwikkelveld RKG en de ontwikkelthema’s en de impulsen specifiek voor de jonge kinderen.
  • Je verkent vanuit praktijkvoorbeelden wat het betekent om te werken vanuit een Rooms-katholieke focus die bepaald wordt door de leerling, de context en het leerplan.
Doelgroep:
  • Team kleuteronderwijs
  • Directies
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze sessie verkennen kleuterteams specifiek het ontwikkelveld RKG. 

Je verkent ontwikkelthema 1, dat nieuw is.  

Je verkent heel concreet ontwikkelthema 2 tot en met 5. We bekijken en vertalen de doelenonder de ontwikkelthema’s. Je gaat nader in op de 3 impulsen: ervaringen en belevingen, geloofsverhalen-geloofsbeeld-godsbeeld-Jezusbeeld en klasrituelen- feesten- vieringsmomenten. Je staat eveneens stil bij het functioneel gebruik van leermiddelen, reeds bestaande materialen, zoals Leeftocht voor jonge kinderen, de gebedenklapper. 

Het is tevens mogelijk om deze sessie op individueel niveau te volgen, zie hier voor verdere informatie

Strategie en methode:

Deze sessie kan geboekt worden tijdens een personeelsvergadering (minstens 2 uur) of tijdens een studiedag. Het spreekt voor zich dat er tijdens een studiedag nog meer verdiept kan worden. 

De sessie bestaat uit een afwisseling van input en activerende werkvormen. 

Via plenum en concreet werken met voorbeelden en  heel wat praktische materialen die je direct kan inzetten op de klasvloer gaan we aan de slag. We werken enkele voorbeelden uit. Er is mogelijkheid tot verkennen van verschillende materialen: Leeftocht Naomi, de gebedenklapper,… We verkennen het werken met Jezusbeelden. 

Bijkomende info:

Voorafgaande aan de sessie zal er nog een mail gestuurd worden met de nodige materialen en documenten die gebruikt worden tijdens de sessie. 

Er zal duidelijk aangegeven worden welke er moeten afgedrukt worden.  

Aansluitend op deze nascholing kan het een echte meerwaarde zijn om een vervolgsessie te voorzien zodat we samen verder praktijkgericht kunnen verdiepen. 

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.