Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0IDO220003-RKG-2TM De ontwikkelthema’s RKG in ZILL praktisch verdiepen

Sinds de start van ZILL zijn er heel wat vragen rond het werken met Rooms-katholieke godsdienst bij jonge kinderen.

In deze nascholing verdiept het kleuterteam de kennis van Zin in leren! Zin in leven!viahet leergebied Godsdienst.  

We willen antwoorden geven op de vele vragen van de leerkrachten: Moeten we het componentenschema nog gebruiken? Wat wordt er van ons verwacht rond het werken met RKG bij jonge kinderen. Deze en vele andere vaak gestelde vragen krijgen een duidelijk antwoord. 

De ontwikkelthema’s krijgen in deze sessie meer concrete invulling doordat ze gekoppeld worden aan de drie impulsen: ervaringen en belevingen (ook prentenboeken), bijbelverhalen en rituelen. Je krijgt heel wat inspiratie mee om godsdienst echt te beleven met de kinderen. We bouwen samen een arrangement op met de focus op RKG. 

Doelstellingen:
  • Je krijgt zicht op het belang van Rooms-katholieke godsdienst binnen de katholieke dialoogschool.
  • Je herkent in het ordeningskader de ontwikkelvelden en -thema’s, die de basis vormen voor Rooms-katholieke godsdienst.
  • Je verdiept en koppelt de drie impulsen: ervaringen en belevingen, bijbelverhalen, Jezusbeelden en rituelen aan concrete activiteiten en materialen binnen de ontwikkelthema’s 2 tot en met 5. 
Doelgroep:
  • Team kleuteronderwijs
  • Directie
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Je voorkennis met betrekking tot ZILL wordt geactiveerd. Je verkent grondig de ontwikkelthema’s van 2-5 in het ontwikkelveld RKG. Je bekijkt de ontwikkelthema’s en de ontwikkeltstappen en gaat nader in op de 3 impulsen: ervaringen en belevingen, geloofsverhalen-geloofsbeeld-godsbeeld-Jezusbeeld en klasrituelen-feesten en vieringsmomenten 

Je krijgt veel praktische voorbeelden en koppelingen om met de ontwikkelthema’s in de klas aan de slag te gaan. Je krijgt zicht op het uitwerken van een arrangement met de focus RKG vanuit het schema ‘krachtige leeromgeving’. Je staat eveneens stil bij het functioneel gebruik van leermiddelen, reeds bestaande materialen, zoals Leeftocht en Naomi voor jonge kinderen en de gebedenklapper. 

Het is tevens mogelijk om deze sessie op individueel niveau te volgen, zie hier voor verdere informatie

Strategie en methode:

Via het concreet werken met voorbeelden en praktische materialen die je direct kan inzetten op de klasvloer gaan we aan de slag. We werken enkele voorbeelden uit. Er is mogelijkheid tot verkennen van verschillende concrete materialen. 

Bijkomende info:

Voorafgaande aan de sessie zal er nog een mail gestuurd worden met de nodige materialen en documenten die gebruikt worden tijdens de sessie.

Er zal duidelijk aangegeven worden welke er moeten afgedrukt worden.

Breng een prentenboek mee waar je graag mee werkt in de klas.

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Bekijk het andere aanbod van RKG:


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Het is raadzaam om de eerste module: Godsdienst beleven bij jonge kinderen: een kijkje door de ZILL-bril eerst te volgen zodat de ontwikkelthema’s 1 tot 5 al gekend zijn naar opbouw en hoe hanteren van de doelen. Zo kunnen  we in deze sessie verder de ontwikkelthema’s praktisch verdiepen. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.